14.12.2010

Kun kaikki tieto on kaikkien käytössä, niin miten on mahdollista että tästä lähtökohdasta voidaan synnyttää kilpailuetua?

Steven Johnson jakaa kirjassaan ’Where good ideas come from’ innovaatiot neljään lohkoon niiden syntymisen markkina- / ei-markkinavetoisesti tai yksilön / verkoston toimesta mukaisesti.

Betsaa verkostoinnovaation puolesta

Tapa jossa yksilön kyky tuottaa innovaatioita korostui 1600-luvulle saakka ja tällöinkin ei-markkinavetoisissa tapauksissa. Näitä keksintöjä olivat mm. höyryturbiini ja laskuvarjo.

1600-luvun jälkeen verkostoinnovaatiot, joissa keksintöön vaikuttivat muidenkin kuin kehittäjänsä löydökset ovat olleet niitä hevosia jotka todennäköisesti voittavat.

Viime aikojen merkittävistä keksinnöistä olkoot ilmastointilaite se viimeinen joka kehitettiin yksilön toimesta markkinatilauspohjaisesti. Tosin tällöinkin briiffi oli suunnitella ilmankosteuden poistaja painotalolle ja Willis Carrier kehitti toimeksiantonsa yhteydessä vahingossa jäähdyttävän ilmastointilaitteen. Ei pitänyt mutta semmoinen tuli ja 1906 patentoitu laite tuotti firmalleen 15 mrd USD vuonna 2007.

Kehitä ei-kaupallisista lähtökohdista ja luo markkina

Johnsonin listassa 1800 –luvulta nykypäivään lueteltujen innovaatioiden paino on merkittävästi verkostoinnovaatioissa jotka on luotu ei-kaupallisista lähtökohdista: esim. GPS, vitamiinit, internet, tietokone, ilmaston lämpeneminen jne.

Selitys että kaupallinen ajattelu ja taloudelliset hyödyt johtavat keksintöjen ’suojeluun’ on helppo uskoa. Tämä protektionismi estää ajatusten jalostumista ja kehittymistä. Siksi eri suojeluskuntalaisten ideat kehittyvät kaikki samalle asteelle, eikä niitä eroteta kirveelläkään.

Ideoidensa muille luovuttajat korjaavat vahinkojensa tuottamat hedelmät avoimen lähdekoodin hengessä. Älä anna periksi innovaatio-rimakauhulle vaan ylitä se luovuttamalla verkostossasi.

Mikko Kaijansinkko on W.Steinmannin strategiajohtaja} else {