19.11.2010

  1. Myönnämme olevamme voimattomia vanhan median vallassa – elämästämme on tullut hallitsematonta.
  2. Teemme päätöksen muuttaa tahtomme ja elämämme Käytöstalouden mukaiseksi.
  3. Teemme uuden löytämisestä ja pelottomuudesta moraalisen itsetutkiskelun kohteemme.
  4. Myönnämme itsellemme ja muille ihmisille vääryyksiemme tarkan luonteen.
  5. Olemme täysin valmiit antamaan Käytöstalouden pyyhkiä pois luonteenheikkoutemme.
  6. Nöyrinä pyydämme poistamaan puutteemme.
  7. Listaamme kaikki ne brändit joita olemme väärinkäyttäneet ja hyvitämme tämän niille kaikille.
  8. Mietiskelyn kautta parannamme tietoista ja intuitiivista yhteyttämme Käytöstalouden kanssa pyytäen tietämystä ja voimaa jatkaa tehtäväämme.
  9. Käytöstalouden herätyksen kokeneina, näiden yllä mainittujen kohtien suorittamisen tuloksena, viemme tätä viestiä edelleen muille Media-idiooteille ja harjoitamme näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Mikko Kaijansinkko on W.Steinmannin strategiajohtaja